Dowód osobisty i IKP dla dziecka

Od czasu gdy Polska weszła do struktur Unii Europejskiej podróżowanie po Europie stało się znacznie łatwiejsze. Zrealizowało się bowiem marzenie o przekraczaniu granic wyłącznie na podstawie dowodu osobistego, bez użycia paszportu, który jako kolejny dokument należało odrębnie wyrobić i jeszcze za niego zapłacić. Z dowodem osobistym mogą podróżować nie tylko osoby dorosłe, ale i dzieci.

Kiedy potrzebny jest dowód osobisty dla dziecka? 

Zgodnie z obowiązującym prawem, dzieci do lat 18 nie muszą posiadać dowodu osobistego. Jeżeli jednak mają towarzyszyć rodzicom w podróżach muszą albo posiadać paszport, jeżeli podróżują poza kraje Unii Europejskiej albo dowód osobisty, jeżeli przekraczają granice w Europie. Oznacza to, że to rodzice, w imieniu dziecka, muszą wystąpić do właściwego urzędu o wydanie dziecku dowodu osobistego.

Dowód osobisty można wyrobić nawet dla dziecka kilkutygodniowego. Do ukończenia przez dziecko 5 roku życia, nie musi on towarzyszyć rodzicom w procedurze wyrabiania dowodu, jeżeli dziecko ukończyło 5 lat, musi ono złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka razem z rodzicami.

I jeszcze jedna ważna informacja, dowód osobisty dla dziecka, które nie ukończyło 12 lat jest ważny 5 lat i ma charakter tymczasowy. Dowód osobisty dla dziecka, które ukończyło 12 lat jest ważny przez następne 10 lat. Ta różnica w ważności dokumentu przysparza wielu rodzicom mnóstwo kłopotu, jest to bowiem czas wyjazdów kolonijnych, obozów, które często zawierają wycieczki z przekroczeniem granicy. Dlatego warto okazjonalnie weryfikować datę ważności dokumentów tożsamości.

Jak wyrobić dowód osobisty dla małoletniego dziecka?

W procedurze wyrabiania dowodu osobistego dla dziecka nie obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że starania o niego można rozpocząć na terenie całego kraju. Urzędem właściwym dla złożenia wniosku są urzędy gminy lub urzędy miasta. Cyfryzacja procedur administracyjnych pozwala również na złożenie wniosku o dowód osobisty online. Wystarczy założyć wcześniej profil zaufany dla dziecka i złożyć wniosek przez internetowy system ePUAP.

Wniosek o wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka składają oboje z rodziców. Może to zadanie wykonać jedno z nich, ale wówczas niezbędna jest pisemna zgoda drugiego z rodziców poświadczona za zgodność podpisu przez właściwy organ gminy albo przez notariusza. Oznacza to, że podobnie jak w przypadku paszportu dla dziecka, obligatoryjnym wymogiem jest tu zgoda obojga rodziców. Bez względu na aktualny status małżeństwa.

Internetowe Konto Pacjenta dla dziecka

Jak założyć IKP dla dziecka? IKP dla dziecka zaczyna funkcjonować od momentu, gdy dziecku zostaje nadany pesel. Wówczas dziecko zostaje automatycznie dołączone do IKP rodzica zgłaszającego dziecko do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rodzic wykonuje to osobiście lub robi to jego pracodawca. Procedura tworzenia się IKP dla dziecka przy koncie rodzica trwa do trzech tygodni. Warto obserwować swoje konto i weryfikować zmianę danych, ponieważ zdarzają się w tej kwestii pomyłki. W takim przypadku konieczny jest kontakt z właściwym NFZ.

Aby zajrzeć na IKP dziecka rodzic musi zalogować się na swoje konto IKP. Tam, w zakładce zbierającej uprawnienia znajduje się folder dostępu do kont dzieci, które nie ukończyły 18. lat życia.

Co daje Internetowe Konto Pacjenta dla dziecka?

IKP dla dziecka przyspiesza i ułatwia wiele procedur, nie tylko dostępu do lekarza, pojawiają się na nim:

  • skierowania na zlecone przez lekarza badania
  • skierowanie na pobyt w sanatorium
  • zwolnienia i zaświadczenia wystawiane przez lekarza
  • e-recepty
  • poprzez IKP składa się wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ

Na Internetowym Koncie Pacjenta znajdują się również inne przydatne rodzicom informacje. m.in:

  • aktualne upoważnienia do dostępu do recept oraz dokumentacji medycznej
  • zmiany osoby położnej POZ, zmiana lekarza oraz pielęgniarki
  • prośby o e-recepty na leki, możliwe do otrzymania jeżeli przyjmuje się je w sposób stały, widać te wykupione wcześniej recepty
  • informacje o świadczeniach zdrowotnych dostępnych na podstawie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, takich jak: plany leczenia, zrealizowane do tej pory szczepienia ochronne, informacja o refundowanych przez NFZ wyrobach medycznych, historia leczenia pacjenta z wykazem płatności poniesionych przez fundusz zdrowia i wysokości wpłaconych składek zdrowotnych

Po ukończeniu przez dziecko 16 roku życia, uzyskuje ono już dostęp do IKP dla dziecka i może korzystać z niego, chociaż w sposób ograniczony. Dziecko musi posiadać jednak e-dowód lub internetowe konto bankowe.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.