Rozbił się termometr z rtęcią: niebezpieczeństwa i postępowanie po rozbiciu termometru rtęciowego

Rtęć zawarta w termometrach rtęciowych, mimo że obecnie rzadziej stosowana, nadal może być obecna w niektórych gospodarstwach domowych. Rozbicie termometru rtęciowego może wywołać nie tylko chwilowy strach, ale także stworzyć realne zagrożenie zdrowotne, jeśli nie zostanie odpowiednio i szybko zareagowane. W tym artykule dowiesz się, jakie ryzyko niesie za sobą kontakt z rtęcią, jakie mogą być skutki zdrowotne oraz jakie kroki należy podjąć, aby minimalizować ryzyko i skutecznie poradzić sobie z taką awaryjną sytuacją.

Czy rtęć z rozbitego termometru rtęciowego jest groźna?

Rtęć to metal ciężki, który w temperaturze pokojowej występuje w stanie ciekłym i jest wysoce toksyczny dla organizmów żywych. Występowanie rtęci w rozbitym termometrze rtęciowym stanowi zagrożenie, głównie ze względu na zdolność rtęci do parowania. Gazy rtęciowe są bardzo toksyczne i mogą być łatwo wdychane przez osoby znajdujące się w pobliżu, co prowadzi do ryzyka zatrucia. Parująca rtęć może gromadzić się w organizmie, szczególnie w nerkach i mózgu, powodując długoterminowe uszkodzenia zdrowia, w tym problemy neurologiczne i nerkowe.

Dodatkowo, rtęć może przenikać przez skórę, a jej opary są na tyle silne, że mogą prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych, w tym uszkodzeń płuc i dróg oddechowych. Dzieci i kobiety w ciąży są szczególnie narażone na jej szkodliwe działanie. Wśród najbardziej alarmujących objawów narażenia na rtęć znajdują się drżenia, zaburzenia mowy, problemy z pamięcią, osłabienie i trudności w koordynacji ruchowej. W związku z tym, odpowiednie postępowanie i szybka reakcja po rozbiciu termometru rtęciowego są kluczowe dla zapobiegania poważnym konsekwencjom zdrowotnym.

Jakie są skutki zdrowotne po kontakcie z rtęcią z termometru?

Ekspozycja na rtęć, szczególnie pochodzącą z rozbitego termometru rtęciowego, może prowadzić do różnorodnych problemów zdrowotnych, zarówno natychmiastowych, jak i długoterminowych. Zatrucie rtęcią może objawiać się w różnych formach, w zależności od intensywności i czasu ekspozycji. Do objawów ostrych zatrucia należą:

 • ostry ból głowy,
 • zawroty głowy,
 • nudności i wymioty,
 • bóle brzucha,
 • podrażnienie oraz ból gardła i płuc po wdychaniu oparów rtęci.

Długotrwałe skutki narażenia na rtęć obejmują choroby neurologiczne, takie jak drżenie, zaburzenia mowy i osłabienie funkcji poznawczych, co w literaturze medycznej często jest porównywane do objawów choroby Alzheimera lub Parkinsona. Osoby narażone na działanie rtęci mogą także doświadczać chronicznych zmęczeń, zaburzeń snu i depresji.

Nie można pomijać ryzyka uszkodzenia nerek oraz możliwych konsekwencji dla układu sercowo-naczyniowego, takich jak wysokie ciśnienie krwi i problemy z rytmem serca. Kobiety w ciąży są szczególnie narażone, ponieważ rtęć może przenikać przez łożysko, potencjalnie powodując poważne szkody w rozwoju płodu, w tym wad wrodzonych i zaburzeń w rozwoju neurologicznym dziecka.

Rozumienie tych ryzyk podkreśla konieczność natychmiastowego działania w przypadku rozbicia termometru rtęciowego, jak również stosowania środków ochrony osobistej i odpowiednich technik dekontaminacji podczas usuwania rtęci z miejsca wypadku.

Jak postępować krok po kroku, gdy rozbije się termometr rtęciowy?

Gdy rozbije się termometr rtęciowy, kluczowe jest natychmiastowe i przemyślane działanie, aby zminimalizować ryzyko ekspozycji na rtęć oraz jej potencjalnie szkodliwe skutki zdrowotne. Oto kroki, które należy podjąć:

 1. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji – Pierwszym krokiem jest natychmiastowe wywietrzenie pomieszczenia, w którym doszło do rozbicia termometru. Otwórz okna i drzwi, aby umożliwić oparom rtęci ucieczkę na zewnątrz.
 2. Zabezpieczenie osób i zwierząt – Upewnij się, że żadna osoba, zwłaszcza dzieci i kobiety w ciąży, oraz zwierzęta domowe nie znajdują się w pobliżu miejsca zdarzenia. Najlepiej, aby opuściły one pomieszczenie na czas usuwania rtęci.
 3. Użycie odpowiednich środków ochrony osobistej – Przed przystąpieniem do zbierania rtęci załóż rękawiczki ochronne i maskę, aby unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz inhalacji oparów rtęci.
 4. Zbieranie rtęci – Użyj sztywnej kartki papieru lub tektury do zeskrobania rtęci i zgromadzenia jej kropelek. Następnie użyj strzykawki lub zakraplacza, aby zebrać nawet najmniejsze krople rtęci.
 5. Odpowiednie przechowywanie rtęci – Umieść zebraną rtęć w szczelnym pojemniku, najlepiej szklanym słoiku z wodą, aby rtęć nie parowała ponownie.
 6. Dokładne czyszczenie miejsca zdarzenia – Po zebraniu rtęci należy dokładnie oczyścić miejsce zdarzenia za pomocą mokrej szmatki, aby usunąć wszelkie pozostałości metalu. Należy unikać używania odkurzacza, ponieważ może to rozprzestrzeniać toksyczne opary rtęci.
 7. Bezpieczna utylizacja rtęci – Zebraną rtęć i przedmioty, których użyto do jej zbierania, należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów niebezpiecznych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub stacją sanitarno-epidemiologiczną, aby dowiedzieć się, gdzie można bezpiecznie zutylizować rtęć.

Jak długo paruje rtęć i jak skutecznie zebrać rtęć z rozbitego termometru?

Tempo, w jakim rtęć paruje z rozbitego termometru, zależy od wielu czynników, takich jak temperatura otoczenia, powierzchnia ekspozycji rtęci oraz przepływ powietrza w pomieszczeniu. Przy standardowej temperaturze pokojowej rtęć może parować przez kilka godzin, a nawet dni, co podnosi ryzyko długotrwałej ekspozycji na jej toksyczne opary.

Skuteczne metody zbierania rtęci z rozbitego termometru obejmują:

 • Używanie tektury lub kartki papieru – Do zeskrobienia i zbierania kropel rtęci z twardych powierzchni można użyć tektury lub sztywnej kartki papieru, co pozwala na skuteczne i bezpieczne ich zebranie.
 • Zakraplacz lub strzykawka – Małe krople rtęci, które mogą być trudne do zebrania, najlepiej zbierać za pomocą strzykawki lub zakraplacza, które pozwalają na dokładne i kontrolowane usuwanie rtęci.
 • Ochrona dywanów i tkanin – Jeśli rtęć dostanie się na dywan lub inną tkaninę, należy rozważyć użycie specjalistycznych środków chemicznych, takich jak siarka, która tworzy z rtęcią nierozpuszczalne związki, ułatwiające jej zebranie. Następnie miejsce to należy dokładnie oczyścić i wietrzyć.

Odpowiednie postępowanie w przypadku rozbicia termometru rtęciowego jest kluczowe dla uniknięcia długotrwałej ekspozycji na toksyczne opary rtęci, które mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne dla wszystkich osób w pomieszczeniu.

Uwaga: Informacje na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastąpią porady lekarza.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.